...

Kemoterapi

Beyin Tümörü Nasıl oluşur?

Vücudumuzdaki hücreler büyüme evresini tamamladıktan sonra çoğalma işlevini bırakarak sadece yenilenirler ama bazen anormal bir durum gelişir ve hücreler çoğalmaya ve kitleler oluşturmaya başlar bu durum tümör olarak adlandırılır. Oluşan tümörler çoğunlukla kanser hücreleri olarak bilinse de bazı tümörler iyi huyludur ve tedavi edilmesi kolaydır.

Beyin hücrelerinin yenilenmesi sırasında anormal bir şekilde büyüyüp kitle haline dönüşmesi beyin tümörünü oluşturur. Yeni doğan ve ileri yaşa sahip bireylerde tümör görülme ihtimali yüksek olsa da her yaşta görülebilen bir hastalık türüdür. Beyin tümörü hastanın beyninde basınca neden olarak hastaya şiddetli baş ağrıları yaşatır ayrıca beyin fonksiyonuna zarar vererek dokuların işlevlerini etkiler. Beyin vücudumuzun en önemli organlarından biridir bu yüzden beyin tümörü ihmale gelmez. Erken teşhis ve tıptaki gelişmeler ile çok başarılı sonuçlar almak mümkün.

Beyin Tümörü Belirtileri Nelerdir?

Hücrelerin anormal bir şekilde bölünmesi ve ömrü biten hücrelerin hala faaliyette olması beyin içerisinde kitle oluşumuna sebebiyet verir. Oluşan tümör, beyinde basınca neden olup beyinin tüm fonksiyonlarının uyum içerisinde çalışmasını engeller. Tümörün oluştuğu bölgeye göre farklı şiddette farklı belirtiler oluşabilir. Tüm hastalıklarda olduğu gibi beyin tümöründe de erken teşhis çok önemlidir. Oluşan kitle miktarının büyüklüğü tedavinin başarı oranını etkiler erken teşhis ile tedavi başarı oranı artar. Beyin tümörü oluşan hastalarda oluşan belirtilerden bazıları şu şekildedir;

  • Şiddetli baş ağrısı,
  • Kusma,
  • Epilepsi nöbetleri,
  • Denge ve yürüme bozuklukları,
  • Kol ve bacakta hissizlik durumu,
  • Bulantı ve çift görme durumu,
  • Konuşma bozukluğu,
  • Hareket ve mimiklerde yavaşlama,
  • Kişilik değişiklikleri.

 

Beyin Tümörü Çeşitleri?

Beyin tümörleri primer ve seconder boyuta oluşabilmektedir. Eğer beyninin kendi hücreleri anormallik gösterip büyüyerek bir kitle oluşturuyorsa; iyi ya da kötü huylu tümörler olarak primer boyuta oluşur. Vücudun başka bir bölümünde oluşan kitlenin beyne sırçamsı ise seconder boyutta tümörler oluşturur.

İyi huylu beyin tümörü beyinin kendi hücrelerinden kaynaklanmayan tümörlerdir. Yayılım ve bölünme hızı oldukça düşüktür. Cerrahi operasyon sırasında tümüne yakını temizlenebilir ve tedavinin başarı sonucu yüksektir. Ameliyattan sonra tekrar tümörün oluşma riski azdır. Genellikle çevresindeki dokulara yayılmadan yavaşça büyüyen iyi huylu tümör bazen fazla büyüyerek yakındaki dokulara baskı uygulamaya başlar ve bu durum beyinin bazı fonksiyonlarını yerine getirmesini engeller.  Çok az ihtimal olsa da iyi huylu tümör kötü huylu tümöre dönüşebilir.

Kötü huylu beyin tümörü kanser hücrelerinden oluşur. Çok hızlı bir şekilde yayılarak büyürler. Ve bulundukları beyin dokusuna verirler. Beyinin işlev gören dokularına yayıldıkları için operasyon ile alınması durumunda beyin bazı fonksiyonlarını kaybedecektir. Tedavi başarı oranı düşüktür. Kötü huylu beyin tümör ameliyatından sonra alınan kanserli hücrelerin tekrar oluşması ve yayılması mümkündür.

 

Beyin Tümörü Nasıl Tespit Edilir?

Nörolojik muayene ile hastanın şikayetleri baz alınarak genel sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olunur ve beyin tümörü teşhisinden emin olmak adına bazı tetkikler yapılır.  Beyin tomografisi, manyetik rezonans (MR) ile tümörün cinsi büyüklüğü hakkında bilgi sahibi olunur.

Beyin Tümörü Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Üç faklı beyin tümörü tedavi yöntemi vardır. Hastanın sağlık durumu, tümörün türü(iyi huylu, kötü huylu), tümörün yayılma süresi gibi etkenler hekimler tarafından saptanarak tedavi yönteminin belirlenmesini sağlar.

Kemoterapi (ilaç tedavisi)

Kemoterapi kanserli hücrelerin tedavisinde belli aralıklarla hastanın durumuna göre verilen ilaç tedavisidir. Kemoterapinin de kendi içerisinde çeşitleri bulunmaktadır. Tümörün türü ve boyutu, hastanın yaşı ve genel sağlık sorunları hekim tarafından dikkate alınarak tedavi yöntemi seçilir. Bu işlem ile hastanın yaşam kalitesinin artırılması amaçlanır.

Radyoterapi (ışın tedavisi)

Genellikle kötü huylu tümörler için kullanılan bir tedavi yöntemidir.  Radyoterapi tedavisinde tümöre belli aralıklarla X ve gama ışınları uygulanmaktadır ve bu tedavide sağlıklı hücrelerin zarar görmesi önlenerek kanserli hücrenin yok edilmesi amaçlanır.

Cerrahi Operasyon

 Günümüzde oldukça başarılı olan cerrahi operasyonlarda tümörün tamamının ya da bir kısmının alınması amaçlanır. Bu işlem ile tümörün çıkarılması, kafa içi basıncın düşürülmesi ve patolojik inceleme yapılır. Cerrahi operasyonlar biyopsi ve mikroskop yardımıyla uygulanan mikro cerrahiden oluşmaktadır. Mikro cerrahi ile tümörün tamamının alınması amaçlanırken biyopsi ile tümörün türü tespit edilir.  Tıptaki gelişmelerin ilerlemesiyle cerrahi operasyonların başarı oranı gün geçtikçe artmakta.

 

 

Paylaş :


Yorumlar

Yorum Yaz